برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1728 100 1
شبکه مترجمین ایران

two faced

/ˈtuːˈfeɪst/ /tuːfeɪst/

دارای دو ضلع یا پهلو یا پهنه، دو رویه، دو وجهه، ادم دو رو

بررسی کلمه two faced

صفت ( adjective )
مشتقات: two-facedly (adv.), two-facedness (n.)
(1) تعریف: insincere or hypocritical; deceitful; dishonest.
مترادف: deceitful, dishonest, double-dealing, double-faced, double-tongued, duplicitous, hypocritical
متضاد: sincere
مشابه: crafty, cunning, deceptive, devious, disingenuous, false, foxy, guileful, insincere, knavish, Machiavellian, mendacious, perfidious, slippery, sly, treacherous, tricky, underhanded, untrustworthy, wily

(2) تعریف: having two surfaces or faces.
مترادف: double-faced

معنی کلمه two faced به انگلیسی

two faced
• has two sides, behaves in two completely different manners
• a two-faced person criticizes someone when that person is not present but is pleasant to the same person when they are present; used showing disapproval.

two faced را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

sara
دو شخصیة
لیلی موسوی
آدم خائن
زهرا
دورو ،دو صورت مختلف از یک انسان
انسی
دو رو
Ayda Aria
دورو
اصطلاحی به معنی اینکه یک شخص جلوی شما یه جوره ولی پشت سرتون یه جور دیگه
کسی که روراست نیست
he is a two_faced guy

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی two faced

کلمه : two faced
املای فارسی : توو فکد
اشتباه تایپی : فصخ بشزثی
عکس two faced : در گوگل

آیا معنی two faced مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )