برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

twist contest

twist contest را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ak
یک نوع مسابقه رقص که به بهترین رقاص جایزه داده میشود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی twist contest مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )