برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1409 100 1

twig

/ˈtwɪɡ/ /twɪɡ/

معنی: ترکه، شاخه کوچک، دیدن
معانی دیگر: شاخه ی کوچک، شاخچه، سرشاخه، (انگلیس - عامیانه)، متوجه شدن، مشاهده کردن، n : شاخه کوچک، vt : فهمیدن

بررسی کلمه twig

اسم ( noun )
مشتقات: twigless (adj.), twiglike (adj.)
• : تعریف: a small slender branch of a tree or shrub.
مشابه: stick

واژه twig در جمله های نمونه

1. A young twig is easier twisted than an old tree.
[ترجمه ترگمان]یه شاخه جوون تر از یه درخت کهن‌سال تره
[ترجمه گوگل]شاخه جوانتر از یک درخت قدیمی پیچیده تر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Best to bend while ’tis a twig.
[ترجمه ترگمان]بهترین کار این است که در حالی که \" یک شاخه است خم شوید
[ترجمه گوگل]بهتر است خم شدن در حالی که 'TIS شاخه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. As the twig is bent so the tree is inclined.
[ترجمه ترگمان]وقتی شاخه درخت خم می‌شود، درخت هم مایل است
[ترجمه گوگل]همانطور که پیچ و تاب خم شده است بنابراین درخت تمایل دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He broke off a twig from a willow tree and used it to shoo the flies away.
[ترجمه ترگمان]شاخه بید را از درخت بید جدا کرد و از آن استفاده کرد تا مگس‌ها را از آن دور کند
[ترجمه گوگل]او یک شاخه از یک درخت بید را از هم جدا کرد و از آن استفاده کرد تا مگس ها را دور کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنوی ...

مترادف twig

ترکه (اسم)
switch , branch , rod , offshoot , wand , bequest , twig , sprig , heirloom , spray , bough , wattle , scion
شاخه کوچک (اسم)
twig , sprig , spray , subshrub
دیدن (فعل)
sense , vision , sight , eye , view , notice , look , witness , perceive , observe , see , behold , distinguish , descry , twig , catch sight , contemplate

معنی عبارات مرتبط با twig به فارسی

(چوب یا شاخه ای که به آهک چسبان آغشته شده است و پای پرندگان به آن می چسبد و گرفتار می شوند) دام چوب و آهک، دام، تله انداختن

معنی کلمه twig به انگلیسی

twig
• small branch, shoot, offshoot, sprig; small branch of a nerve or blood vessel (anatomy)
• understand; notice, observe
• a twig is a very small, thin branch of a tree or bush.

twig را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

متین خدایی
شاخه کوچک، ترکه
شهرزاد شهابی
شاخه کوچک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی twig
کلمه : twig
املای فارسی : تویگ
اشتباه تایپی : فصهل
عکس twig : در گوگل

آیا معنی twig مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )