برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1641 100 1
شبکه مترجمین ایران

turrtable rumble

معنی turrtable rumble در دیکشنری تخصصی

turrtable rumble
[برق و الکترونیک] لزرش گرامافون ارتعاش کم بسامدی که به طور مکانیکی به صفحه یا گرامافون منتقل شده روی صدای بازسازی شده سوار می شود.

turrtable rumble را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی turrtable rumble مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )