برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

turning chisel

/ˈtɜːrnɪŋˈt͡ʃɪzl̩/ /ˈtɜːnɪŋˈt͡ʃɪzl̩/

اسکنه ماشین تراش، قلم ماشین تراش

turning chisel را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی turning chisel

کلمه : turning chisel
املای فارسی : ترنینگ چیسل
اشتباه تایپی : فعقدهدل زاهسثم
عکس turning chisel : در گوگل

آیا معنی turning chisel مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )