برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1623 100 1
شبکه مترجمین ایران

turmeric

/ˈtɜːrmərɪk/ /ˈtɜːmərɪk/

معنی: زردچوبه
معانی دیگر: (گیاه شناسی) زردچوبه (curcuma longa از خانواده ی ginger - بومی هندوستان)

بررسی کلمه turmeric

اسم ( noun )
(1) تعریف: the powdered rootstock of an Indian plant, used in yellow dyes, medicines, and condiments such as curry powder.

(2) تعریف: this plant, which bears yellow flowers and has an aromatic rootstock.

واژه turmeric در جمله های نمونه

1. The oil and turmeric give the chicken a yellow-gold color that is really dramatic.
[ترجمه Fatemeh] روغن و زردچوبه یک رنگ طلای زرد به مرغ می دهد که واقعاً چشمگیر است. [ترجمه ت
|
[ترجمه ترگمان]روغن و زرد چوبه به مرغ یک رنگ زرد - طلایی می‌دهند که واقعا چشمگیر است
[ترجمه گوگل]روغن و زردچوبه مرغ را یک رنگ زرد و طلایی می دهد که واقعا دراماتیک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Garlands of turmeric and garlic are worn to ward off evil spirits.
[ترجمه ترگمان]ترکیبی از زردچوبه و سیر تا حالا از شر ارواح خبیث خسته شده‌اند
[ترجمه گوگل]حلقه های زردچوبه و سیر برای پوشاندن ارواح بد استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Add the turmeric and stir in well.
[ترجمه ترگمان]زرد چوبه را اضافه کنید و به خوبی حرکت کنید
[ترجمه گوگل]اضافه کردن زردچوبه و هم بزنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف turmeric

زردچوبه (اسم)
turmeric

معنی عبارات مرتبط با turmeric به فارسی

(شیمی) کاغذ زردچوبه (که اسید بوریک آن را قهوه ای مایل به سرخ و قلیا آن را قهوه ای می کند)

معنی turmeric در دیکشنری تخصصی

turmeric
[صنایع غذایی] زرد چوبه : پودر ریشه گیاه curcurma longa است با رنگ نارنجی روشن که به عنوان ادویه استفاده می شود

معنی کلمه turmeric به انگلیسی

turmeric
• east indian plant whose aromatic subterranean stem (rhizome) in powdered form is used in several ways (in a seasoning such as curry, a yellow dye, and as a medicine); powdered form of this plant's rhizome; any one of several similar plants
• turmeric is a yellow spice that is used to flavour hot food such as curry.

turmeric را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

اميد پوركريمي
زردچوبه
kosar
زرد چویه
Shirinbahari
زردچوبه
M.z
گیاه زردچوبه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی turmeric

کلمه : turmeric
املای فارسی : تورمریک
اشتباه تایپی : فعقئثقهز
عکس turmeric : در گوگل

آیا معنی turmeric مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )