برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1729 100 1
شبکه مترجمین ایران

trunk

/ˈtrəŋk/ /trʌŋk/

معنی: صندوق، بدنه، تنه، شاه سیم، کنده درخت، صندوق عقب، خرطوم فیل، خرطوم بینی انسان، چمدان بزرگ، بدنهستون
معانی دیگر: (درخت) تنه، پوژه، (انسان و جانور) تنه، بالاتنه (بدن منهای سر و دست و پاها)، (حشره) سینه، (عصب یا رگ و غیره) شاخه ی اصلی، (فیل و غیره) خرطوم، (جمع) رجوع شود به: trunk hose، (جمع - به ویژه برای شنا یا مشت بازی) شلوار کوتاه، شورت ورزشی، مخفف: trunk line

بررسی کلمه trunk

اسم ( noun )
(1) تعریف: the main stem of a tree.
مترادف: bole, chest, footlocker, stock
مشابه: box, cane, case, coffer, locker, stalk, stem

(2) تعریف: the body of a human or animal, excluding the head, neck, and limbs; torso.
مترادف: torso
مشابه: body, figure, form, frame, shape

(3) تعریف: a large strong container, often rectangular and usu. lockable, that can be used to pack goods for long-term storage or transit; chest.

(4) تعریف: a large compartment in an automobile, usu. in the rear, for storing items such as luggage, parcels, and tools.

(5) تعریف: the prehensile nasal appendage of the elephant; proboscis.
مترادف: proboscis
مشابه: snout

(6) تعریف: in veins and arteries, rivers, railways, and other branching systems, the main body as distinct from tributaries or branches.
مشابه: aorta, artery, channel, line, main

(7) تعریف: a telephone or telegraph line connecting two central offices or switching devices.

(8) تعریف: a channel, conduit, tube, or chute.
مترادف: channel, conduit
مشابه: chute, course, duct, passage, slide, transport, tube

(9) تعریف: (pl.) a pair of short pants worn in various sports such as track, men's swimm ...

واژه trunk در جمله های نمونه

1. the trunk of this tree is hollow
تنه‌ی این درخت پوک است.

2. the trunk was padded with velvet
صندوق با مخمل تودوزی شده بود.

3. cloth lined the trunk
درون چمدان بزرگ پارچه پوش شده بود.

4. the diameter of this tree trunk
پراز (قطر) تنه‌ی این درخت

5. the hollow in the tree's trunk gets bigger each year
پوکی تنه‌ی درخت هرسال بزرگتر می‌شود.

6. a vine twines about a tree trunk
یک تاک دور تنه‌ی درخت می‌پیچد.

7. green shoots around the old tree trunk
جوانه‌های سبز اطراف تنه‌ی درخت کهنسال

8. he looped the wire around the trunk of the tree
سیم را دور تنه‌ی درخت پیچید.

9. we anchored the wheelchair to the trunk of a tree
صندلی چرخدار را به تنه‌ی درخت مهار کردیم.

10. he crossed the border by stowing away in the trunk of a car
با پنهان شدن در صندوق عقب اتومبیل از مرز گذشت.

11. He tagged his trunk with his name and address.
[ترجمه ترگمان]صندوقش را با نام و نشانی خود تکان داد
[ترجمه گوگل]او تنه خود را با نام و آدرس خود برچسب گذاری کرد
[ترجمه شما] ...

مترادف trunk

صندوق (اسم)
case , bin , fund , box , chest , trunk , coffer , hutch
بدنه (اسم)
shaft , framework , body , trunk , fuselage
تنه (اسم)
stock , bulk , frame , stem , body , trunk , corpus , jostle , push , shove
شاه سیم (اسم)
trunk , cable
کنده درخت (اسم)
trunk , stump
صندوق عقب (اسم)
trunk
خرطوم فیل (اسم)
trunk
خرطوم بینی انسان (اسم)
trunk
چمدان بزرگ (اسم)
trunk
بدنهستون (اسم)
trunk

معنی عبارات مرتبط با trunk به فارسی

زیر شلواری کوتاه قدیمی که تاوسط ران میرسید
شاه مدار، معبر مشترک
زیر شلواری کوتاه
(سده های 16 و 17) شلوار کوتاه پف دار، شلوار کوتاه گشاد، شلوار کوتاهی که تانیمه ران میرسیده
(راه آهن و آبراه و خط تلفن و غیره) خط اصلی، شاه خط، خط اصلی درراه اهن، شاه سیم
(سابقا) چمدان بزرگ
چمدان بزرگ (دارای بدنه ی سفت)، صندوق
چمدان بزرگ، صندوق لباس

معنی trunk در دیکشنری تخصصی

trunk
[عمران و معماری] تنه
[کامپیوتر] شاه سیم، سیم اصلی
[دندانپزشکی] تنه، بدنه، کنده درخت
[برق و الکترونیک] خط ربط 1. مسیری که اطلاعات از طریق آن در کامپیوتر منتقل می شد .2 . مدار یا کانال تلفنی متصل کننده ی دو مرکز تلفن یا تجهیزات سوییچینگ .
[نساجی] چمدان - خرطوم - لوله
[ریاضیات] بدن، قسمت اصلی، بدنه، تنه
[صنعت] صندوق عقب خودرو
[عمران و معماری] راه پر آمد و شد - راه پر شد و آمد
[زمین شناسی] فاضلابرو اصلی
[عمران و معماری] خرطومی
[زمین شناسی] خرطومی
[دندانپزشکی] تنه ریشه

معنی کلمه trunk به انگلیسی

trunk
• main stem of a tree; human body not including the limbs and head; large box for storage or transport; large storage compartment in automobile; long nasal appendage on an elephant's face; broadband communications line that carries multiple channels
• the trunk of a tree is the large main stem from which the branches grow.
• your trunk is the central part of your body; a formal use.
• an elephant's trunk is its long nose.
• a trunk is also a large, strong case or box used for storing things or for taking on a journey.
• the trunk of a car is a covered space at the back or front that is used for luggage; used in american english.
trunk call
• intercity telephone call
• a trunk call is a telephone call to a different town from the one you are in; an old-fashioned expression.
trunk line
• phone connection between cities, direct phone connection, main cable of a train
trunk road
• (british) main road, highway, highroad
• a trunk road is a main road, especially one that is suitable for heavy vehicles.
trunk show
• collection of items for sale that circulates from place to place
saratoga trunk
• large suitcase
tree trunk
• main stem of a tree
• a tree trunk is the large main stem of a tree, from which the branches grow.
wardrobe trunk
• big upright trunk for hanging clothes on one side and which has drawers or dividions on the other side for small articles (such as shoes, etc.)

trunk را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعیده
یخدان
فرهاد
شرت مایو
مریم
صندوق عقب ماشین
بی نامممممم
خرطوم فیل
مهدی
صندوق عقب
kimiaaa
کره درخت چمدان بزرگ
the main stem of a tree
^_^
صندوق عقب
Trunk=back seat
Hfdc
گاو میش افریقایی
ایگین
خرطوم فیل
متین خدایی
صندوق عقب
Sarsar
تنه درخت
مریم دانایی
بینی فیل که هم معنی proboscisهم هست
Emily
تنه
بدنه
صندوق عقب ماشین و وسایل نقلیه
بدنه فیل
خرطوم فیل
Mobina
صندوق عقب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی trunk

کلمه : trunk
املای فارسی : ترانک
اشتباه تایپی : فقعدن
عکس trunk : در گوگل

آیا معنی trunk مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )