برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1352 100 1

tricuspid valve

/traɪˈkəspədˈvælv/ /traɪˈkəspədvælv/

(تش .) دریچه سه لختی، سرپوش سه گوش تش، دریچه سه لختی

واژه tricuspid valve در جمله های نمونه

1. Objective: To evaluate the surgical treatment of tricuspid valve disease combined with cardiac cachexia.
[ترجمه ترگمان]هدف: ارزیابی درمان جراحی سه لختی با ترکیب با cachexia قلبی
[ترجمه گوگل]هدف: ارزيابي درمان جراحي بيماري تريكوسپيد سوپاژ با كاهكسي قلبي
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Conclusions - Combined mitral and tricuspid valve repair in rheumatic disease showed satisfactory early results.
[ترجمه ترگمان]نتیجه‌گیری - تعمیر دریچه میترال و سه دریچه سه لختی در بیماری روماتیسمی نتایج اولیه رضایت‌بخشی را نشان داد
[ترجمه گوگل]نتيجه گيري: ترميم بافت ميترال و تريكوسپيد در بيماران مبتلا به بيماري زمينه روماتيسم، رضايت مندي از نتايج اوليه را نشان مي دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Results Mitral valve and tricuspid valve prolapse were classed three grades.
[ترجمه ترگمان]نتایج سوپاپ اطمینان و دریچه سه لختی سه درجه دسته‌بندی شدند
[ترجمه گوگل]نتایج: پرولاپس دریچه میترال و ترشحات سپید سه نمره طبقه بندی شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The ablation target site was the isthmus between tricuspid valve ann ...

tricuspid valve را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Azad
دريچه سه لختي. بين دهليز راست و بطن راست دريچه سه لختي وجود دارد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی tricuspid valve
کلمه : tricuspid valve
املای فارسی : تریکوسپید ولو
اشتباه تایپی : فقهزعسحهی رشمرث
عکس tricuspid valve : در گوگل

آیا معنی tricuspid valve مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )