برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1535 100 1
شبکه مترجمین ایران

tribute

/ˈtrɪbjuːt/ /ˈtrɪbjuːt/

معنی: خراج، احترام، تکریم، باج
معانی دیگر: سپاس، قدردانی، بزرگداشت، سپاسگزاری، ساو، گزیت، جزیه، (فئودالیسم) مالیات رعیت به خان یا ارباب کل، به زور ستانی، باج سبیل، پول زور، ستایش

بررسی کلمه tribute

اسم ( noun )
(1) تعریف: something given, done, or said to express respect, admiration, or obligation.
مترادف: homage, honor, recognition, salute
مشابه: acclaim, accolade, applause, approbation, citation, commendation, compliment, encomium, eulogy, kudos, laurel, panegyric, praise, reverence, testimonial

- a home-town tribute to the league champions
[ترجمه ترگمان] یه احترام شهری به قهرمان لیگ
[ترجمه گوگل] شهرت شهر به قهرمان لیگ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: an evidence of the effectiveness or value of something.
مشابه: affirmation, confirmation, demonstration, evidence, indication, manifestation, proof, substantiation, testimony

- Her success was a tribute to her hard work.
[ترجمه ترگمان] موفقیت او به خاطر کاره‌ای سخت او بود
[ترجمه گوگل] موفقیت او، ادای احترام به کار سخت او بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: payment given by a subordinate person or power to a dominant one, or the obligation to do so.
مشابه: blackmail, bribe, extortion, graft, hush money, kickback, payoff, protection, shake ...

واژه tribute در جمله های نمونه

1. pay tribute to
ادای احترام کردن نسبت به،بزرگداشت کردن،قدردانی کردن

2. speakers paid tribute to the retired teacher and his devoted service
سخنرانان نسبت به معلم بازنشسته و خدمات بی شایبه‌ی او اظهار قدردانی کردند.

3. two thousand soldiers marched in tribute to their fallen comrades
دو هزار سرباز برای بزرگداشت همرزمان مقتول خود رژه رفتند.

4. The players wore black armbands as a tribute to their late teammate.
[ترجمه ترگمان]بازیکنان به عنوان ادای احترام به هم‌تیمی سابق خود، armbands مشکی به تن کردند
[ترجمه گوگل]این بازیکنان به عنوان اعتراف به هم تیمی دیرهنگام دستکش های سیاه پوشیده بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. It seemed proper to pay tribute to her in this way.
[ترجمه ترگمان]به نظر می‌رسید که در این راه به او احترام می‌گذاشت
[ترجمه گوگل]به نظر می رسید مناسب بود به او به ادای احترام به این طریق
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Thousands of people stood in silent tribute to the dead president.
[ترجمه ترگمان]هزاران نفر برای ادای احترام به رئیس‌جمهور مرده ایستادند
[ترجم ...

مترادف tribute

خراج (اسم)
abscess , tribute , tax , levy , anthrax , spendthrift , toll , high-roller , spend-all
احترام (اسم)
tribute , regard , deference , honor , greeting , respect , obeisance , curtsey , curtsy , reverence , respectability , revere
تکریم (اسم)
tribute , veneration , respect , glorification , magnification , reverence
باج (اسم)
tribute , tax , imposition , scot , toll , impost

معنی کلمه tribute به انگلیسی

tribute
• tax, levy; gift, offering, compliment
• a tribute is something that you say or do to show your admiration and respect for someone.
• if one thing is a tribute to another, it is the result of the other thing and shows how good it is.
be under tribute
• be forced to pay a tax
paid tribute
• honored, gave his respects
pay tribute
• compliment, praise
paying tribute
• showing appreciation, showing respect, gesture of recognition, honoring

tribute را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کارن
ادای احترام کردن، تقدیم احترام کردن
ebi
گرامیداشت ، پاسداشت ، نکوداشت
ebi
گرامیداشت ، پاسداشت ، نکوداشت
فرهاد سليمان‌نژاد
be tribute to : مرهون چيزي بودن
𝓓𝓪𝓻𝓴 𝓛𝓲𝓰𝓱𝓽
Tribune :
۱.مدافع حقوق مردم.یکیو میگن مثل ناپلئون یا رابین هود
۲.صحنه-سکوی سخنرانی-منبر-جایگاهی که یک یا چند نفر با مردم حرف میزنن
همون platform
.
Tribute :
(Slang definition)
🔺️When you jack off and blow your load all over a picture of your crush/significant other
Dude: When I jack off, I like to do a tribute to Sally. She's so fucking hot and imagining her drenched in my man cream is so delicious
.
🔺️Uploading a nice picture of yourself or a loved one on to the social networking site Flickr then asking anonymous perverts to download the picture print it out, jack off to it and spew man jizz all over the photo. Said perverts and pornographers take that result, photograph it and upload it back to the group where the orginal tribute request took place thus creating a virtual bukake chain letter. The Flickr tribute request is usually made by cum gargling road whores, cum dumpsters and other various sluts which are known to inhabit the pornography website Flickr.
This gangbang whore on Flickr asked for a tribute, I was bored and my sister's old Glamour magazines were used up so I complied.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی tribute

کلمه : tribute
املای فارسی : تریبوت
اشتباه تایپی : فقهذعفث
عکس tribute : در گوگل

آیا معنی tribute مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )