برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1607 100 1
شبکه مترجمین ایران

triangular distribution

معنی triangular distribution در دیکشنری تخصصی

Triangular distribution
[زمین شناسی] توزیع مثلثی
[ریاضیات] توزیع مثلثی
[آمار] توزیع مثلثی

triangular distribution را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید مهدی م برقی
توزیع مثلثی: متغیر تصادفی مثلثی، دارای دو کران پایین a و بالای b است. پس تکیه‌گاه آن اعداد حقیقی در فاصله a تا b خواهد بود. توزیع مثلثی دارای سه پارامتر a , b , c است. اولین پارامتر آن یعنی a بیانگر کران پایین برای مقدارهای متغیر تصادفی است. پارامتر دوم نیز بیانگر کران بالا برای متغیر تصادفی X است. از طرفی پارامتر c نیز همان نما یا mode توزیع است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی triangular distribution مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )