برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1402 100 1

treasure trove

/ˈtreʒərtroʊv/ /ˈtreʒətrəʊv/

معنی: خزانه، کشف، گنج، دفینه
معانی دیگر: گنج بی صاحب (که مال یا بنده است)، گنج یافته شده

بررسی کلمه treasure trove

اسم ( noun )
(1) تعریف: something one finds that is of great value, esp. gold, jewels, or money .

(2) تعریف: any valuable discovery.

- The book contains a treasure-trove of new astronomical information.
[ترجمه ترگمان] این کتاب حاوی گنجینه‌ای از اطلاعات نجومی جدید است
[ترجمه گوگل] این کتاب شامل یک گنجینه اطلاعات جدید نجومی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه treasure trove در جمله های نمونه

1. The dictionary is a vast treasure trove of information.
[ترجمه ترگمان]فرهنگ لغت گنجینه‌ای عظیم از اطلاعات است
[ترجمه گوگل]فرهنگ لغت گنجینه گسترده ای از اطلاعات است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Our Science Shop is a treasure trove of curiosities and gadgets.
[ترجمه ترگمان]فروشگاه علوم ما گنجینه‌ای از عجایب و ابزار و ابزار است
[ترجمه گوگل]فروشگاه علمی ما گنجینه ای از کنجکاوی ها و اسباب بازی ها است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Though small, this museum is a veritable treasure trove of history.
[ترجمه ترگمان]اگرچه این موزه کوچک است، اما این موزه گنجینه واقعی تاریخ است
[ترجمه گوگل]اگرچه کوچک است، این موزه گنجینه واقعی تاریخ است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The gallery is a treasure trove of medieval art.
[ترجمه ترگمان]این نگارخانه گنجینه‌ای از گنجینه هنری قرون‌وسطی است
[ترجمه گوگل]این گالری گنجینه ای از هنر قرون وسطی است
[ترجمه شما] ...

مترادف treasure trove

خزانه (اسم)
lob , chest , treasury , exchequer , paybox , magazine , treasure trove , thesaurus
کشف (اسم)
intuition , detection , treasure trove , demodulation , discovery , finding , overture
گنج (اسم)
hoard , treasure , treasure trove
دفینه (اسم)
treasure , treasure trove

معنی کلمه treasure trove به انگلیسی

treasure trove
• you refer to a large amount of money or to a collection of valuable objects as a treasure trove when it has been found somewhere and nobody knows who it belongs to.

treasure trove را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی treasure trove
کلمه : treasure trove
املای فارسی : تریسور ترو
اشتباه تایپی : فقثشسعقث فقخرث
عکس treasure trove : در گوگل

آیا معنی treasure trove مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )