برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1403 100 1

treasure hunt

/ˈtreʒərˈhənt/ /ˈtreʒəhʌnt/

جستجوی گنج، گنج بازی، مسابقه برای پیدا کردن چیز نهفته

بررسی کلمه treasure hunt

اسم ( noun )
• : تعریف: a game in which players try to find hidden items, often with the help of written clues.

واژه treasure hunt در جمله های نمونه

1. Children can enjoy a special treasure hunt, a bouncy castle and Punch and Judy shows.
[ترجمه ترگمان]کودکان می‌توانند از یک شکار گنج ویژه، یک قصر bouncy و پانچ و جودی استفاده کنند
[ترجمه گوگل]کودکان می توانند یک شکار گنج مخصوص، یک قلعه پر شور و نمایشهای پانچ و جودی داشته باشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. First we're going to send you on a treasure hunt, collecting information from the magazine.
[ترجمه ترگمان]اول می‌خوایم تو رو به جستجوی گنج بفرستیم و از مجله اطلاعات جمع کنیم
[ترجمه گوگل]اول ما قصد داریم به شما یک شکار گنج را به شما بدهیم، جمع آوری اطلاعات از مجله
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. There will be a daylong jamboree, treasure hunt and barbecue on the Saturday.
[ترجمه ترگمان]مجمع daylong در روز شنبه برای شکار و کباب کردن در روز شنبه برگزار خواهد شد
[ترجمه گوگل]در روز شنبه یک جابجایی روزانه، شکار گنج و کباب وجود خواهد داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Activities include a treasure hunt, country dancing, a bouncy castle, kite-making and painting.
...

معنی کلمه treasure hunt به انگلیسی

treasure hunt
• game in which the players try to find hidden items or hidden prize by using a series of clues

treasure hunt را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی treasure hunt
کلمه : treasure hunt
املای فارسی : تریسور هونت
اشتباه تایپی : فقثشسعقث اعدف
عکس treasure hunt : در گوگل

آیا معنی treasure hunt مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )