برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

travelling outfit


بنه سفر، لوازم سفر

travelling outfit را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی travelling outfit

کلمه : travelling outfit
املای فارسی : تروللینگ اوتفیت
اشتباه تایپی : فقشرثممهدل خعفبهف
عکس travelling outfit : در گوگل

آیا معنی travelling outfit مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )