برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1578 100 1
شبکه مترجمین ایران

travel

/ˈtrævl̩/ /ˈtrævl̩/

معنی: حرکت، جنبش، گردش، سفر، سیر، مسافرت، سیاحت، جهانگردی، رهسپار شدن، سفر کردن، پیمودن، در نرو دیدن، سیاحت کردن، سیر کردن، مسافرت کردن
معانی دیگر: راهیدن، رهگیر شدن، نوردیدن، سیار بودن، در حرکت بودن، حرکت کردن، کوچ کردن، راهی شدن، رفتن، گشتن، پخش شدن، پیاده رفتن، دویدن، طی کردن، در نوردیدن، حمل شدن یا کردن، بردن، راهش، رهگیری، رهنوردی، (با: with - عامیانه) معاشر بودن با، همنشینی کردن، سفرنامه، شرح مسافرت، رفت و آمد، شد آمد، آمد و شد، تردد، ترافیک، (بسکتبال) بدون ((دریب)) کردن توپ بیش از دوگام برداشتن (که تخلف محسوب می شود)، با توپ راه رفتن، سفر کردن مسافرت کردن

بررسی کلمه travel

فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: travels, traveling, travelling, traveled, travelled
(1) تعریف: to journey from place to place.
مترادف: go, journey, tour
مشابه: cruise, fly, junket, roam, rove, sightsee, trek, visit, voyage

- Many people like to travel during their vacations, but others prefer to stay home.
[ترجمه بی نام] اکثر زیادی از مردم دوست دارند در طول تهطیلات سفر کنند اما برخی دیگر میپسندند که در خانه بمانند
|
[ترجمه ترگمان] بسیاری از مردم دوست دارند در تعطیلات خود سفر کنند، اما برخی ترجیح می‌دهند در خانه بمانند
[ترجمه گوگل] بسیاری از مردم دوست دارند در طول تعطیلات خود سفر کنند، اما برخی دیگر ترجیح می دهند که در خانه بمانند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I've traveled a lot in North America, but I've never traveled to other continents.
[ترجمه samaneh-Dehghan] من در آمریکای شمالی زیاد سفر کرده ام اما هرگز به قاره های دیگر سفر نکرده ام|
...

واژه travel در جمله های نمونه

1. travel allowance
هزینه‌ی سفر

2. travel broadens one's horizons
مسافرت به انسان گسترش فکری می‌دهد.

3. travel broadens the mind
سفر فکر را گسترده می‌کند.

4. travel bureau
آژانس مسافرتی

5. travel by land
مسافرت از راه زمین (زمینی)

6. travel by train
سفر با ترن

7. travel expenses
مخارج سفر

8. travel expenses, e. g. ticket and hotel costs, will be paid by the company
هزینه سفر - برای مثال پول بلیط و هتل - توسط شرکت پرداخت خواهد شد.

9. travel on the airport road is heavy on holidays
در تعطیلات رفت و آمد در جاده‌ی فرودگاه زیاد است.

10. travel pay
پرداخت هزینه‌ی سفر

11. a travel agency
آژانس (بنگاه) مسافرتی

12. a travel agent
کارمند بنگاه مسافرتی

13. a travel kit
توشه‌ی سفر

14. don't travel with an unreliable driver
با یک راننده غیر ...

مترادف travel

حرکت (اسم)
departure , stroke , progress , action , stir , move , movement , motion , travel , gesture , behavior , demeanor , locomotion , poke , gest , stirabout
جنبش (اسم)
cause , action , stir , move , movement , motion , travel , jiggle , vibration , commotion , inanition , bustle , rock , flicker , locomotion , jar , heartbeat , tremor , libration , tremour , vibratility
گردش (اسم)
flow , progress , operation , movement , travel , period , airing , circulation , turn , excursion , twirl , paseo , revolution , promenade , race , wrest , canter , roll , trip , circuit , circumvolution , itineracy , itinerancy , stroll , saunter , gyration , hike , jaunt , meander , nutation
سفر (اسم)
expedition , progress , travel , volume , book , tour , trip , journey , voyage , campaign , junket , pilgrimage , traveling , trek
سیر (اسم)
development , process , go , movement , motion , travel , excursion , passage , walk , promenade , tour , garlic , sightseeing
مسافرت (اسم)
travel , tour , journey , locomotion
سیاحت (اسم)
travel , tour , trip , journey
جهانگردی (اسم)
travel , globe trotting , tourism
رهسپار شدن (فعل)
leave , go , travel , proceed
سفر کردن (فعل)
travel , peregrinate , trip , journey , voyage
پیمودن (فعل)
measure , pace , travel , run , mete , wing , scale , survey , traverse , wend , perambulate
در نرو دیدن (فعل)
travel
سیاحت کردن (فعل)
travel , tour , explore , make a tour
سیر کردن (فعل)
satiate , feed , fill , go , move , travel , walk , tour , sate , glut , rotate , revolve , cloy , roam , give to eat , saturate
مسافرت کردن (فعل)
travel , barnstorm , commute

معنی عبارات مرتبط با travel به فارسی

آژانس مسافرتی، اژانس مسافری
سفرچین، سفر ارا، بلیط فروش سرویس مسافری، اژانس مسافرتی

معنی travel در دیکشنری تخصصی

travel
[عمران و معماری] سفر - مسافرت - راندن
[مهندسی گاز] حرکت ، جنبش ، سفرکردن
[ریاضیات] پیمودن، طی کردن، حرکت کردن، پیش رفتن
[عمران و معماری] آژانس مسافرتی
[عمران و معماری] ویژگی سفر
[عمران و معماری] آمار سفر
[صنعت] نمودار های سفر
[سینما] فیلم سیاحتی / فیلم گشت و گذاری
[مهندسی گاز] معرف حرکت
[مهندسی گاز] مقیاس تحرک
[عمران و معماری] سرعت سفر
[عمران و معماری] مدت زمان سفر - زمان پیمایش - زمان طی
[آب و خاک] زمان پیمایش
[عمران و معماری] تاخیر سفر
[سینما] حرکت سایه
[عمران و معماری] سفر بین المللی
[عمران و معماری] سفر درون ایال ...

معنی کلمه travel به انگلیسی

travel
• act of traveling, movement, journeying
• go on a journey, go on a voyage, move, go from one place to another
• when you travel somewhere, you go there from another place.
• if you travel a country or region, you go to many places in that country or region.
• travel is the activity of travelling.
• someone's travels are the journeys they make to places a long way from their home.
• when something reaches one place from another, you say that it travels there.
travel agency
• place which sells flights and packages for traveling
• a travel agency is a business which makes arrangements for people's holidays and journeys.
travel agent
• one who sells packages and flights for traveling
• a travel agent is someone who runs or works in a travel agency.
travel agents association
• travel agents organization
travel allowance
• payment to cover expenses of an employee's trip, money to pay for travel expenses
travel books
• books containing travel stories about famous historical travelers
travel bureau
• office that provides travelers with information about the country they are in or the place they want to visit
• a travel bureau is the same as a travel agency.
travel card
• pre-paid transportation pass; transfer ticket
travel express
• travel in a hurry; travel in an express train, travel in a direct train
travel incognito
• travel under a false name, travel under disguise
travel mania
• passion for traveling from place to place, ...

travel را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

melika
سفر کردن
محسن❤️رضوي❤️ستاره
گردش رفتن
(Family (having fun
لذت داشتن ( خانواده)
😀مریم
مسافرت
Hamed
راهیدن
ebi
دوره‌گردی(کردن)
.M.
To go from one place to another, for example by plane , by car , or on foot
Helena
سفر کردن ، جنبش ، حرکت ،حرکت کردن
Helena
حرکت ،حرکت کردن،سفر کردن
hhh
سفر کردن . به گردش رفتن
عصمت
عبورکردن
Atresa kian afshar
to move rapidly
tinabailari
سفر کردن
I think my sister will travel in October
فکر میکنم خواهرم در ماه اکتبر سفر خواهد کرد
❓❓
دیاکو احمدی
سفر کردن-مسافرت رفتن
نازنین
پیمودن
S. R. B
مسافرت، گردش.
Zz🖤
پیمودن
رضا
برق:راه اندازی
tinabailari
سفر کردن
My friend has traveled around the world
دوست من دور دنیا سفر کرده است �️�️�️
علیرضا
سفر کردن ، مسافرت کردن ، سفر ، مسافرت
negin
سفر
مسافرت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی travel

کلمه : travel
املای فارسی : تراول
اشتباه تایپی : فقشرثم
عکس travel : در گوگل

آیا معنی travel مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )