برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1399 100 1

transvestite

/trænzˈvestaɪt/ /trænzˈvestaɪt/

معنی: زن جامه
معانی دیگر: (کسی که جامه ی افراد جنس مخالف را می پوشد) ترا پوش، مخالف پوش، مبدل پوش، کسی که در لباس ورفتار از جنس مخالف خود تقلیدمیکند، در مورد مرد زن جامه

بررسی کلمه transvestite

اسم ( noun )
مشتقات: transvestism (n.)
• : تعریف: a person who derives pleasure, esp. sexual pleasure, from dressing in clothing and assuming behavior specifically associated with the opposite sex.

واژه transvestite در جمله های نمونه

1. So the transvestite fails the test of humanist transgression.
[ترجمه ترگمان]بنابراین، transvestite از آزمون تخطی از انسان‌گرایی ناموفق عمل می‌کند
[ترجمه گوگل]بنابراین ترانسستیست تست گناه انسانی را شکست می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I formed a real friendship with the transvestite man who owned the house where I lived.
[ترجمه ترگمان]من یک دوستی واقعی با مردی که صاحب آن خانه بود و در آن زندگی می‌کردم تشکیل دادم
[ترجمه گوگل]من یک دوست واقعی را با مردی که در آن زندگی می کردم متعلق به یک مرد فرانسوی بودم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The transvestite and the hermaphrodite: both were disturbing images; perhaps they are less so now.
[ترجمه ترگمان]The و ماده (نر): هر دو این تصاویر آزاردهنده بودند؛ شاید هم اکنون کم‌تر باشند
[ترجمه گوگل]ترانسستیشن و هرمافردیت هر دو تصاویر مزاحم بودند؛ شاید آنها هم اکنون کمتر هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. And every so often a transvestite would swagger past, some more obvious than others.
[ترجمه ...

مترادف transvestite

زن جامه (اسم)
transvestite

معنی کلمه transvestite به انگلیسی

transvestite
• person who gets sexual pleasure from dressing in the clothes of the opposite sex (often a homosexual or a transsexual)
• a transvestite is a person, usually a man, who enjoys wearing clothes normally worn by people of the opposite sex.

transvestite را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
دگرپوش
امید پاک
زنانه پوش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی transvestite
کلمه : transvestite
املای فارسی : ترنسوستیت
اشتباه تایپی : فقشدسرثسفهفث
عکس transvestite : در گوگل

آیا معنی transvestite مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )