برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1520 100 1
شبکه مترجمین ایران

transnational corporation

معنی transnational corporation در دیکشنری تخصصی

transnational corporation
[حقوق] شرکت فرا کشوری

transnational corporation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رهگذر
شرکت فراملیتی
مهدیه حمزه ئی
شرکت فراملی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی transnational corporation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )