برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1679 100 1
شبکه مترجمین ایران

transhumance


ییلاق و قشلاق کردن گله و گله بان ها، چرا گشت، چرگشت، حرکت موسمی چهارپایان

واژه transhumance در جمله های نمونه

1. Transhumance needs to be acknowledged as a factor when attempting to understand the functioning of any settlement or parish under study.
[ترجمه ترگمان]Transhumance باید به عنوان یک فاکتور در هنگام تلاش برای درک عملکرد هر محل سکونت و یا بخش تحت مطالعه، به رسمیت شناخته شود
[ترجمه گوگل]در هنگام تلاش برای درک عملکرد هر محل سکونت یا کلیسای روستایی تحت مطالعه، باید به عنوان یک فاکتور شناخته شده باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. To organizers from the association of Transhumance and Nature, the goal of the day is to help preserve the ancient routes and pass on a tradition to the younger generation.
[ترجمه ترگمان]برای شرکت کنندگان از انجمن of و طبیعت، هدف آن روز کمک به حفظ مسیرهای باستانی و گذر از یک سنت به نسل جوان است
[ترجمه گوگل]هدف از روز سازمان دهندگان از انجمن Transhumance و طبیعت، کمک به حفظ مسیرهای باستانی و انتقال یک سنت به نسل جوان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. "Transhumance is still practiced by herds coming down from the north heading towards the fields of Castile, " cattle farmer Vanesa Sanchez said as she accompanied her cows.
[ترجمه ترگمان]Vanesa سانچز، کشاورز گاو، در حالی که گاوها را همراهی می‌کرد، گفت: \" Transhumance هنوز توسط گله‌ها که از سمت شمال به سمت دشت‌های کاستیل می‌آیند، تمرین می‌کنند \"
[ ...

transhumance را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
دامداریِ چَراگرد
hadis
چراگر ی با اسکان ثابت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی transhumance

کلمه : transhumance
املای فارسی : ترنشومنک
اشتباه تایپی : فقشدساعئشدزث
عکس transhumance : در گوگل

آیا معنی transhumance مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )