برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1461 100 1

trampoline

/ˌtræmpəˈliːn/ /ˈtræmpəliːn/

(پارچه ی ضخیم و کشسان که روی آن عملیات آکروباتیک انجام می دهنـد) ترامپولین، جهش زا، توری که در اکروبات از ان استفاده میکنند

بررسی کلمه trampoline

اسم ( noun )
مشتقات: trampoliner (n.), trampolinist (n.)
• : تعریف: a sheet of strong canvas stretched on a horizontal frame by springs or elastic cords, used for tumbling and acrobatics.

واژه trampoline در جمله های نمونه

1. Lyn was bouncing on the trampoline.
[ترجمه ترگمان]لین روی ترامپولین بالا و پایین می‌پرید
[ترجمه گوگل]لین در تارپولین تندرست شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Far left is Andrea Holmes, world synchronised trampoline champion.
[ترجمه ترگمان]سمت چپ، آندریا هلمز، قهرمان synchronised
[ترجمه گوگل]دور سمت چپ آندره هولمز، قهرمان ترامپولین هماهنگ جهانی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. His fingers opened, the knife bounced on the trampoline webbing and fell through into the sea.
[ترجمه ترگمان]انگشتانش را باز کرد، چاقو روی تخته پرش بالا رفت و به درون دریا افتاد
[ترجمه گوگل]انگشتان دستش را باز کرد، چاقو بر روی پارچه تارپولین باز کرد و از دریا عبور کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. bounce on a bed/trampoline.
[ترجمه ترگمان]بر روی یک تخت‌خواب یا trampoline بازتاب کنید
[ترجمه گوگل]گزاف گویی بر روی تختخواب / تارپولین
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را ...

معنی کلمه trampoline به انگلیسی

trampoline
• net of strong canvas stretched onto a frame used for acrobatic tumbling
• a trampoline is a piece of apparatus on which you do acrobatic jumps. it consists of a large piece of strong cloth held by springs in a frame.

trampoline را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

hamid.et
ورزش روی طناب
عاطفه
یک نوع تشک فنری برای تمرین حرکات پرشی
Maneli 🌈
ترامپلين

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی trampoline
کلمه : trampoline
املای فارسی : ترمپلین
اشتباه تایپی : فقشئحخمهدث
عکس trampoline : در گوگل

آیا معنی trampoline مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران