برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1424 100 1

traitorously


معنی: خائنانه

مترادف traitorously

خائنانه (قید)
insidiously , treacherously , traitorously , treasonously , treasonably

معنی کلمه traitorously به انگلیسی

traitorously
• disloyally, treacherously

traitorously را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی traitorously
کلمه : traitorously
املای فارسی : تریتروسلی
اشتباه تایپی : فقشهفخقخعسمغ
عکس traitorously : در گوگل

آیا معنی traitorously مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )