برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1621 100 1
شبکه مترجمین ایران

traffic sign

واژه traffic sign در جمله های نمونه

1. A motorist must be able to read traffic signs.
[ترجمه ترگمان]یک راننده باید بتواند علائم ترافیکی را بخواند
[ترجمه گوگل]یک راننده باید بتواند نشانه های ترافیکی را بخواند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A driver must be able to read traffic signs.
[ترجمه ترگمان]یک راننده باید بتواند علائم ترافیکی را بخواند
[ترجمه گوگل]یک راننده باید بتواند نشانه های ترافیکی را بخواند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The car had apparently hit a traffic sign before skidding out of control.
[ترجمه ترگمان]اتومبیل قبل از اینکه از کنترل خارج شود ظاهرا به یک علامت ترافیک برخورد کرده بود
[ترجمه گوگل]ظاهرا این خودرو تا قبل از رانندگی از علامت ترافیک برخوردار بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Prominent traffic signs warn you to beware of camels.
[ترجمه ترگمان]نشانه‌های دوربین‌های ترافیکی به شما هشدار می‌داد که از شترها آگاه باشید
[ترجمه گوگل]علائم ترافیکی برجسته هشدار می دهد که از شتر مراقبت کنید
[ترجمه شما] ...

معنی traffic sign در دیکشنری تخصصی

traffic sign
[عمران و معماری] تابلو - علامت

معنی کلمه traffic sign به انگلیسی

traffic sign
• signpost, road-sign, sign for directing traffic

traffic sign را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ngr
تابلوهای راهنمایی رانندگی
Mahsa bayrami
Diffcrcnt languages

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی traffic sign مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )