برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1399 100 1

toughen

/ˈtəfn̩/ /ˈtʌfn̩/

معنی: سفت شدن، سفت کردن، مثل پی شدن
معانی دیگر: سفت کردن یا شدن، محکم کردن یا شدن، پر طاقت کردن یا شدن، خشن کردن یا شدن، ورزیده کردن یا شدن

بررسی کلمه toughen

فعل گذرا و ( transitive verb, intransitive verb )
حالات: toughens, toughening, toughened
مشتقات: toughener (n.)
• : تعریف: to make, be, or become tough or tougher.
متضاد: soften, tenderize, weaken

واژه toughen در جمله های نمونه

1. The government wants to toughen the existing drug laws/controls.
[ترجمه ترگمان]دولت می‌خواهد قوانین موجود در مواد مخدر موجود را تشدید کند
[ترجمه گوگل]دولت می خواهد قوانین / کنترل مواد مخدر موجود را تشدید کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The UN announced its intentions to toughen sanctions still further.
[ترجمه ترگمان]سازمان ملل قصد خود برای تشدید تحریم‌ها را بیشتر اعلام کرد
[ترجمه گوگل]سازمان ملل متحد اعلام کرد که قصد دارد تحریم ها را همچنان ادامه دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. His parents sent him away to school to toughen him up.
[ترجمه ترگمان]پدر و مادرش او را به مدرسه فرستادند تا محکم او را سفت کنند
[ترجمه گوگل]والدین او او را به مدرسه فرستادند تا او را سخت تر کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. My father tried to teach me to toughen up.
[ترجمه ترگمان]پدرم سعی کرد بهم یاد بده که قوی بشم
[ترجمه گوگل]پدرم سعی کرد به من کمک کند تا سخت تر شود
[ترجمه شما] ...

مترادف toughen

سفت شدن (فعل)
set , be thickened , tighten , become stiff , harden , become rigid , toughen , become fast , become firm , become hard , become tough , become thick , become tight , congeal , coagulate
سفت کردن (فعل)
compact , concrete , fasten , ram , tighten , harden , toughen , congeal , solidify , stiffen , thicken , make fast , make firm , make hard , make rigid , make tense , make tight , render tenacious , render tough
مثل پی شدن (فعل)
toughen

معنی toughen در دیکشنری تخصصی

Toughen
[مهندسی گاز] سختی ، چکش خواری
[زمین شناسی] سفتشدن، مثلپیشدن، سفتکردن

معنی کلمه toughen به انگلیسی

toughen
• strengthen, harden; make more difficult; become stronger, become harder
• to toughen something means to make it stronger so that it will not break easily.
• if an experience toughens you, it makes you stronger and more independent in character.

toughen را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی toughen
کلمه : Toughen
املای فارسی : توقن
اشتباه تایپی : فخعلاثد
عکس Toughen : در گوگل

آیا معنی toughen مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )