برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

tough shit!


(خودمانی) چه بد!، عجب !

tough shit! را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی tough shit!
کلمه : tough shit!
املای فارسی : تاق شیت!
اشتباه تایپی : فخعلا ساهف!
عکس tough shit! : در گوگل

آیا معنی tough shit! مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )