برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1407 100 1

too much

/tu mʌʧ/ /tuː mʌʧ/

(مقدار) بسیار زیاد، خیلی زیاد، زیادی، بیش اندازه

واژه too much در جمله های نمونه

1. A child may have too much of his mother’s blessing.
[ترجمه ترگمان]ممکن است یک کودک بیش از حد از دعای مادرش استفاده کند
[ترجمه گوگل]یک کودک ممکن است بیش از حد از برکت مادرش داشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Too much experience is a dangerous thing.
[ترجمه ترگمان]تجربه بسیار زیاد یک چیز خطرناک است
[ترجمه گوگل]تجربه بیش از حد یک چیز خطرناک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Too much water drowned the miller.
[ترجمه ترگمان]آب خیلی زیاد آسیابان را غرق کرد
[ترجمه گوگل]بیش از حد آب غرق میلزر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Too much pudding will choke a dog.
[ترجمه ترگمان]پودینگ خیلی زیاد باعث خفگی یه سگ میشه
[ترجمه گوگل]پودینگ بیش از حد یک سگ را خفه می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. You can have too much ...

معنی عبارات مرتبط با too much به فارسی

غیر قابل تحمل، تحمل ناپذیر
باران بیش ازاندازه
کمی بیش از حد
غلو کردن، زیاده دم از چیزی (مثلا دوستی) زدن

معنی کلمه too much به انگلیسی

too much
• more than enough, extra, more than adequate
too much for him
• beyond his powers
a little too much
• slightly exaggerated
drank too much
• became intoxicated, got drunk

too much را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی
خوبه اگه کامل دان بشه.
افشین حاجی طرخانی
too معنی منفی در جمله می دهد. از این رو معنی درست می‌شود: بیش از اندازه، بیش از حد
تقی قیصری
۱- بیش از حدِ لازم، فزون از حد، نالازم
۲- تحمل‌ناپذیر (در مورد آدم‌ها، اعمال، وضعیت‌ها)؛ خسته کننده، دشوار، ناراحت کننده، اعصاب‌خردکن
Philip is too much man
فیلیپ آدم غیرقابل‌تحملی است.
Tell that kid to stop being too much
به این پسره بگو این‌قدر روی اعصاب نباشد.
asal
به نظر من بیش از حد یا خیلی زیاد برای جمله کافی است البته شاید too منفی باشد اما این معنی ها بیشترین کاربرد را در زبان دارند
فرشتهِ عشق
بيش از اندازه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی too much
کلمه : too much
املای فارسی : تو موسه
اشتباه تایپی : فخخ ئعزا
عکس too much : در گوگل

آیا معنی too much مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )