برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1436 100 1

tonight

/təˈnaɪt/ /təˈnaɪt/

معنی: امشب

بررسی کلمه tonight

اسم ( noun )
• : تعریف: this present or approaching night.
قید ( adverb )
• : تعریف: on or during this present or approaching night.

واژه tonight در جمله های نمونه

1.
امشب

2. tonight i have guests and i'll need extra help
امشب مهمان دارم و به کمک بیشتری نیازمندم.

3. tonight i'll dine in
امشب در منزل شام خواهم خورد.

4. tonight the weather will be frosty
امشب هوا یخبندان خواهد بود.

5. tonight we'll make camp right here
امشب همین جا بیتوته می‌کنیم.

6. either tonight or tomorrow
یا امشب یا فردا

7. do stay tonight
حتما امشب بمان

8. i can't come tonight
امشب نمی‌توانم بیایم.

9. we expect guests tonight
امشب قرار است مهمان بیاید.

10. we have guests tonight
امشب مهمان داریم.

11. is anything doing tonight
آیا امشب خبری هست‌؟ (مهمانی و غیره هست‌؟)

12. frost is predicted for tonight
پیش بینی می‌شود که امشب یخبندان شود.

13. i am on call tonight
امشب من کشیک هستم.

14. i have an appointment tonight
...

مترادف tonight

امشب (قید)
tonight

معنی عبارات مرتبط با tonight به فارسی

آیا امشب خبری هست ؟ (مهمانی و غیره هست ؟)

معنی کلمه tonight به انگلیسی

tonight
• this evening
• this evening
• tonight means the evening or night that will come at the end of today.

tonight را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ملیکا
امشب
❤KIANA❤
امشب
pariya
امشب
mahyar
امشب
Hired
امشب
هانی
امشب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی tonight
کلمه : tonight
املای فارسی : تونایت
اشتباه تایپی : فخدهلاف
عکس tonight : در گوگل

آیا معنی tonight مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )