برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
to - the - extent - that
شبکه مترجمین ایران

to the extent that

to the extent that را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد علی کریمی
به اندازه‌ای که،به حدی که،به قدری که،تا اندازه‌ای که،تا حدی که
فیض
هر چقدر هم که
یحیی
تا زمانی که
محدثه فرومدی
تا جایی که
اسما
مادامی که
زینب
تا جایی که. به میزانی که
ak
تا به حدی که
Air pollusion has increased to the extent that people travel to countryside
Htm
to some extent تا حدی ، تا اندازه ای

extent to which تا چه حد ، تا چه اندازه

to the extent that تا حدی که، تا اندازه ای که، تا جایی که

in so far as /as far as تا جایی که

inasmuch as از آنجایی که

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی to the extent that مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )