برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

to show one’s hand

to show one’s hand را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

منا جهانبخشی
دست کسی را رو کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی to show one’s hand مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )