برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

to show one’s hand

to show one’s hand را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

منا جهانبخشی
دست کسی را رو کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی to show one’s hand مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران