برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
to - do - thing - ina - corner

to do a thing ina corner


کاری که درخلوت یادرزیرجلی انجام دادن

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی to do a thing ina corner
کلمه : to do a thing ina corner
املای فارسی : تو دو ا تینگ اینا کرنر
اشتباه تایپی : فخ یخ ش فاهدل هدش زخقدثق
عکس to do a thing ina corner : در گوگل

آیا معنی to do a thing ina corner مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )