برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
to - do - number - on - something
شبکه مترجمین ایران

to do a number on something

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فريده بيات
To damage, destroy , or hurt something badly
You really did a number on that toe! How'd it happen?
عنتر
داغون کردن یه چیزی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی to do a number on something مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )