برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
to - be - precise

to be precise

to be precise را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیرحسین خفن زاده
اگر بخواهیم نگاهی دقیق تر داشته باشیم، دقیقا بگوییم
محدثه فرومدی
به طور دقیق

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی to be precise مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )