برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1425 100 1

timing diagram

/ˈtaɪmɪŋˈdaɪəˌɡræm/ /ˈtaɪmɪŋˈdaɪəɡræm/

chart timing نمودار تنظیم وقت

معنی timing diagram در دیکشنری تخصصی

timing diagram را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی timing diagram
کلمه : timing diagram
املای فارسی : تایمینگ دیاگرام
اشتباه تایپی : فهئهدل یهشلقشئ
عکس timing diagram : در گوگل

آیا معنی timing diagram مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )