برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
time - to - put - my - big - girl - pants - on
شبکه مترجمین ایران

time to put my big girl pants on

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نسرین رنجبر
slang:
when you don't want to do sth, but you know you have to do it
also: to imply that one has treated childish and it's time to grow up and act like an adult
1- کاریش نمیشه کرد
2- وقتشه مثل یه خانوم رفتار کنم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی time to put my big girl pants on مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )