برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1517 100 1
شبکه مترجمین ایران

time and tide wait for no man


فرصت را از دست نده

واژه time and tide wait for no man در جمله های نمونه

1. Time and tide wait for no man.
[ترجمه ترگمان]زمان و مد منتظر کسی نیست
[ترجمه گوگل]زمان و موج برای هیچکس نمی ایستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I always remind myself that time and tide wait for no man.
[ترجمه ترگمان]همیشه به خودم یادآوری می‌کنم که زمان و مد برای هیچ‌کس مناسب نیست
[ترجمه گوگل]من همیشه به خودم یادآوری می کنم که زمان و جزر و مد منتظر هیچ مردی نیستیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Time and Tide wait for no man, but time always stands still for a woman of thirty. Robert Frost
[ترجمه ترگمان]زمان و تاید برای هیچ مردی صبر می‌کنند، اما زمان همیشه برای یک زن سی سال است رابرت فراست
[ترجمه گوگل]زمان و جزر و مد منتظر هیچ مردی نیست، اما زمان همواره برای یک زن از سی سال است رابرت فریست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Who knows most says least. Time and tide wait for no man.
[ترجمه ترگمان]کسی که بیشتر از همه چیز را می‌داند زمان و مد منتظر کسی نیست
...

معنی کلمه time and tide wait for no man به انگلیسی

time and tide wait for no man
• one person cannot stop the forces of time, one person cannot change events that are fated to continue

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی time and tide wait for no man

کلمه : time and tide wait for no man
املای فارسی : تیم اند تاید ویت فور نو من
اشتباه تایپی : فهئث شدی فهیث صشهف بخق دخ ئشد
عکس time and tide wait for no man : در گوگل

آیا معنی time and tide wait for no man مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )