برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1531 100 1
شبکه مترجمین ایران

time and again


چندین بار، بکرات

واژه time and again در جمله های نمونه

1. She badgered her doctor time and again, pleading with him to do something.
[ترجمه ترگمان]اون وقت دکتر رو قاطی کرده و دوباره بهش التماس می کنه که کاری رو انجام بده
[ترجمه گوگل]او بارها و بارها دکتر خود را تحمل کرد و از او خواسته بود کاری انجام دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I read the poem time and again.
[ترجمه ترگمان]بار و بار شعر را خواندم
[ترجمه گوگل]من زمان شعر را دوباره خواندم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The audience enjoyed the play very much and time and again clapped loudly.
[ترجمه ترگمان]تماشاگران بسیار لذت بردند و بار دیگر با صدای بلند شروع به کف زدن کردند
[ترجمه گوگل]تماشاچیان از این بازی بسیار لذت برده و بارها و بارها با صدای بلند آواز خواندند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The government has time and again clarified its position on equal pay for women?
[ترجمه ترگمان]دولت وقت دارد و دوباره موضع خود را در حقوق برابر برای زنان روشن کرده‌است؟
[ترجمه گوگل]دولت بارها و بارها م ...

معنی کلمه time and again به انگلیسی

time and again
• again and again, ceaselessly, time after time, more and more

time and again را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

hamed.p
چندین بار
میلاد علی پور
بارها، مکررا، پی در پی، دم به دم، یکسره، همواره
🐾 مهدی صباغ
Again and again
Over and over
Over and over again
Time and time again
بارها و بارها
مکررا
صدها بار
هزاران بار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی time and again

کلمه : time and again
املای فارسی : تیم اند اگین
اشتباه تایپی : فهئث شدی شلشهد
عکس time and again : در گوگل

آیا معنی time and again مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )