برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1531 100 1
شبکه مترجمین ایران

time and a half


(اضافه کاری) مزد یک برابر و نیم

بررسی کلمه time and a half

اسم ( noun )
• : تعریف: a rate of pay, usu. for overtime work, that is fifty percent higher than that normally paid.

واژه time and a half در جمله های نمونه

1. We get time and a half for working on Sunday.
[ترجمه ترگمان]ما وقت و نیم برای کار در روز یکشنبه می‌گیریم
[ترجمه گوگل]ما برای یک روز یک ساعت کار می کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We get time and a half on Sundays.
[ترجمه ترگمان]یکشنبه‌ها و نیم یکشنبه وقت داریم
[ترجمه گوگل]ما یکشنبه و نیم وقت داریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. There was no union to be consulted, no time and a half or double time to be considered.
[ترجمه ترگمان]هیچ اتحادی وجود نداشت که با آن مشورت شود، نه زمانی و نیم یا دو بار در نظر گرفته شود
[ترجمه گوگل]هیچ اتحادیه ای برای مشورت کردن وجود ندارد، زمان و نیم یا دو بار در نظر گرفته نمی شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We get time and a half for overtime.
[ترجمه ترگمان] وقت و نصف اضافه‌کاری داریم
[ترجمه گوگل]ما زمان و نصف برای اضافه کاری را می گیریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

time and a half را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی time and a half

کلمه : time and a half
املای فارسی : تیم اند ا هلف
اشتباه تایپی : فهئث شدی ش اشمب
عکس time and a half : در گوگل

آیا معنی time and a half مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )