برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1622 100 1
شبکه مترجمین ایران

timber

/ˈtɪmbər/ /ˈtɪmbə/

معنی: تیر، چوب، کنده، الوار، درخت الواری، صدای خشک، طنیندار شبیهصدای زنگ، با الوار و تیر پوشاندن
معانی دیگر: تیر چهارتراش، درختان، جنگل(ها)، درختستان (ها)، لیاقت، جربزه، شایستگی، استعداد، (در اصل) ساختمان، بنا، مصالح ساختمانی، چوب نجاری، چوب مناسب برای خانه سازی یا قایق سازی و غیره (به صورت درخت یا بریده)، (انگلیس) رجوع شود به: lumber، با الوار ساختن، با چوب یا تیر محکم کردن، چوبی، (ندا برای هشدار دادن که درخت بریده شده و در حال افتادن است) درخت !، الوار!، ناهنجار

بررسی کلمه timber

اسم ( noun )
(1) تعریف: trees that are suitable as a source of wood for construction.
مترادف: forest, woods
مشابه: copse, timberland, trees, wood lot

(2) تعریف: the wood of such trees.
مترادف: lumber, wood
مشابه: board, hardwood, logs, plank, softwood

(3) تعریف: a wooden beam or other supporting member, as in a roof.
مترادف: beam
مشابه: balk, pole, spar
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: timbers, timbering, timbered
• : تعریف: to use timber in or on, as a support, decoration, or the like.
حرف ندا ( interjection )
مشتقات: timberless (adj.)
• : تعریف: caution! (used in logging to warn others that a tree is about to fall).

واژه timber در جمله های نمونه

1. timber yard
(انگلیس) میدان الوار فروشی (امریکا: lumberyard)

2. management timber
لیاقت مدیریت

3. presidential timber
استعداد رییس جمهور شدن

4. ridge timber
الوار پل‌سازی

5. sound timber
الوار بی عیب

6. rough out timber
برش اولیه‌ی الوار را انجام دادن

7. to cut timber
هیزم شکستن (بریدن)

8. to harvest timber
(از جنگل) چوب بهره‌برداری کردن

9. a fall of timber
چوب‌ها (الوار) بریده شده

10. a man of this timber
مردی با این جربزه

11. they were logging the timber into 7-foot pieces
آنها چوب‌ها را به قطعات هفت فوتی الوار می‌کردند.

12. workers banked the cut timber near
کارگران الوار بریده شده را در نزدیکی ایستگاه کامیون‌ها تلنبار کردند.

13. A natural timber deck leads into the main room of the home.
[ترجمه ترگمان]یک عرشه چوبی طبیعی به اتاق اصلی خانه منتهی می‌شود
[ترجمه گوگل]عر ...

مترادف timber

تیر (اسم)
ache , pain , bar , shot , arrow , firing , fire , shaft , prop , mercury , lug , gunshot , dart , timber , staff , stanchion , butt shaft , staple , perch , spike , mast , quintain
چوب (اسم)
shaft , stick , bat , rod , wood , timber , stave , spunk
کنده (اسم)
stub , stock , clog , timber , block , chunk , bloc , log , chump , logarithm
الوار (اسم)
timber , lumber , planking
درخت الواری (اسم)
timber
صدای خشک (اسم)
timber
طنیندار شبیهصدای زنگ (اسم)
timber
با الوار و تیر پوشاندن (فعل)
timber

معنی عبارات مرتبط با timber به فارسی

(کشتیرانی) گره تیر، گره پیچان
(جانور شناسی) مار زنگی جنگلی crotalus horridus
کسی که پای چوبین دارد
رجوع شود به: gray wolf
(انگلیس) میدان الوار فروشی (امریکا: lumberyard)
الوار کوتاه، ساخته شده از الوار کوتاه

معنی timber در دیکشنری تخصصی

timber
[عمران و معماری] الوار - چوب - چوبی
[زمین شناسی] تیر چوبی ،یک اصطلاح کلی برای محافظان چوبی زیرزمینی
[عمران و معماری] تخته چوبی
[عمران و معماری] سد چوبی
[آب و خاک] سد چوبی
[عمران و معماری] قشر تخته ای
[معدن] لوله تهویه تخته ای (تهویه)
[عمران و معماری] کفپوش تخته ای
[زمین شناسی] تیرکهای چوبی
[عمران و معماری] پایه چوبی - شمع چوبی
[زمین شناسی] شبکه چوب بست برای حمایت سقف ، جوانب و گاهی کف راهروها یا چاههای معدن
[عمران و معماری] پل آبگذر چوبی
[عمران و معماری] بند چوبی
[عمران و معماری] الوار - الوار سفت کاری
[عمران و معماری] چوب سالم
[عمران و معماری] الوار چهارتراش
...

معنی کلمه timber به انگلیسی

timber
• trees; logs; wood; qualities, characteristics
• build with wood; support with wood
• timber is wood that is used for making houses and furniture.
timber yard
• (british) lumber yard, wood yard, open area where lumber is stored in large piles
presidential timber
• quality candidate for the presidency, someone with the potential of being a good president

timber را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آقاپارسا
الوار
سجاد نظری
تیر چوبی (مانند تیر چوبی برق)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی timber

کلمه : timber
املای فارسی : تیمبر
اشتباه تایپی : فهئذثق
عکس timber : در گوگل

آیا معنی timber مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )