برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

tighten one's belt

/ˈtaɪtən wʌnz bɛlt/ /ˈtaɪtn wʌnz bɛlt/

با صرفه جویی (یا مشقت) عمل کردن، سختی کشیدن، امساک کردن

tighten one's belt را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسین اسماعیلی زاد
هزینه را کمتر کردن، سر کیسه را سفت تر کردن، صرفه جویی در هزینه کردن
afshariyan
گرفته گیری کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی tighten ones belt
کلمه : tighten one's belt
املای فارسی : تیقتن انئس بلت
اشتباه تایپی : فهلافثد خدث'س ذثمف
عکس tighten one's belt : در گوگل

آیا معنی tighten one's belt مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )