برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1395 100 1

tight fisted


خشک دست، خسیس

معنی کلمه tight fisted به انگلیسی

tight fisted
• very stingy; reluctant to spend money needlessly
• someone who is tight-fisted is unwilling to spend money; an informal word, used showing disapproval.

tight fisted را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

🐾 مهدی صباغ
Adjective-informal :
Tight-fisted
خسیس
پول پرست
ناخن خشک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی tight fisted
کلمه : tight fisted
املای فارسی : تایت فیستد
اشتباه تایپی : فهلاف بهسفثی
عکس tight fisted : در گوگل

آیا معنی tight fisted مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )