برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1436 100 1

tied

واژه tied در جمله های نمونه

1. he tied a cord around the box
او ریسمانی دور جعبه بست.

2. he tied a string around his finger as a reminder
برای یادآوری ریسمانی به دور انگشت خود بست.

3. he tied a string on his finger to jog his memory
برای یاد آوردی نخی را به دور انگشت خود بست.

4. he tied the ass to the tree with its halter
او خر را با افسارش به درخت بست.

5. he tied the helpless woman and outraged her
زن بیچاره را بست و به او تجاوز کرد.

6. he tied the shawl aruond his neck
شال‌گردن را دور گردن خود بست.

7. he tied the tape tightly around the box
نوار را محکم دور جعبه بست.

8. she tied her horse to a tree
اسب خود را به درخت بست.

9. they tied ali asghar's shoulders and took him to jail
علی‌اصغر را کت بسته به زندان بردند.

10. be tied to one's mother's apron strings
بچه ننه بودن،مطیع مادر بودن

11. be tied to one's wife's apron strings
سخت تحت فرمان زن خود بودن

12. he was tied with a rope, but he worked himself free
او را با طناب بسته بودند ولی کم‌کم خود را باز کرد. ...

معنی عبارات مرتبط با tied به فارسی

زبان بند آمده، زبان گرفته، خموش، ساکت، الکن، زبان بسته، گنگ

معنی tied در دیکشنری تخصصی

tied
[عمران و معماری] تنگدار
[زمین شناسی] حرکت براونی پابند
[عمران و معماری] قوس مهار شده
[زمین شناسی] قوس مهار شده
[عمران و معماری] ستون تنگدار - ستون دارای تنگ
[آمار] حرکت براونی پابند
[نساجی] طرح خال نقشه بافتی ماکوی چه ای
[زمین شناسی] مشاهدات همرتبه
[آمار] مشاهدات هم رتبه
[ریاضیات] رتبه های پیوسته
[عمران و معماری] خرپای کشدار

معنی کلمه tied به انگلیسی

tied
• fastened; bound
• a tied cottage or house belongs to a farmer or other employer and is rented to someone who works for him or her.
tied aid
• economic aid given by one country to another provided that it is spent on products of the giving country, foreign assistance to boost export market
tied in
• fastened, attached
tied to his mother's apron strings
• momma's boy, abnormally dependent on his mother, has an oedipal fixation
tied to the apron strings of
• be attached to, cling to
tied up
• bound, fastened by tying; busy, preoccupied
• if you are tied up, you are busy; an informal expression.
his hands are tied
• he cannot help in any way
tongue tied
• if you are tongue-tied, you are unable to say anything because you feel shy or nervous.
was tongue tied
• was silent, was quiet, did not know what to say

tied را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد علی کریمی
وابسته،مرتبط
azin
it is an adj
به معنای وابسته
seyed amir mahdi pashaei
مساوی 🤔
ستاره
وصل بودن متصل ، وابسته
soheil
وابسته
sadat...
بسته شده
shiva_sisi‌
مسآوی

1 & 1
2 & 2
3 & 3
Shiner
در ریدینگ EL3 یعنی مساوی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی tied مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )