برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
ticked - off - at - sb
شبکه مترجمین ایران

ticked off at sb

ticked off at sb را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ayda Aria
از شخصی عصبانی و خشمگین بودن.
be angry with sb
(slang/informal)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی ticked off at sb مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )