برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1427 100 1

thyristor


(کامپیوتر و غیره) تیراستور، راست ساز، تاریستون

بررسی کلمه thyristor

اسم ( noun )
• : تعریف: any of several electronic devices, esp. a silicon-controlled rectifier, that convert alternating current to direct current.

واژه thyristor در جمله های نمونه

1. Speed regulation system using cascade control method with thyristor is a low-cost system, but the classic system has some shortages, such as low power factor, serious harmonic pollution and etc.
[ترجمه ترگمان]سیستم تنظیم سرعت با استفاده از روش کنترل آبشاری با تریستور یک سیستم کم‌هزینه است، اما سیستم کلاسیک دارای کمی کمبود مثل ضریب توان کم، آلودگی هارمونیک بالا و غیره است
[ترجمه گوگل]سیستم تنظیم سرعت با استفاده از روش کنترل آبشار با تریستور یک سیستم کم هزینه است، اما سیستم کلاسیک کمبودی دارد، مانند فاکتور قدرت کم، آلودگی هارمونیک جدی و غیره
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Drag onto the page to add a thyristor, bi - directional triode - type, triac - gated switch.
[ترجمه ترگمان]روی صفحه بکشید تا یک سوییچ دو جهتی thyristor، triac - gated را اضافه کنید
[ترجمه گوگل]برای اضافه کردن یک تریستور، سوئیچ سه گانه دو طرفه - نوعی، تریاک - دروازه، بر روی صفحه بکشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Same phase inverse parallel connection's three-phase bridge thyristor rectifier assembly was researched mainly the application in the chlorine-alkali industry.
[ترجمه ترگمان]در همان فاز اتصال موازی معکوس فاز سه فازی پل یکسو کننده، عمدتا کاربرد در صنعت کلر - آلکالی مورد بررسی قرار گرفت
[ترجمه گوگل]فاز تیتانیوم تریستور پل سه فاز معکوس موازی ...

معنی thyristor در دیکشنری تخصصی

thyristor
[کامپیوتر] تریستور .
[برق و الکترونیک] تریستور قطعه سوییچینگ نیمرسانایی که عملکرد دو حالته آن بر اساس پسخورد خود نگهدار PNPN است . تریستور می تواند . یک جهته یا دو جهته باشد . 2 تا 4 پایه داشته باشد و با فرمان مناسب در نقطه دلخواه از ربع 90 درجه ولتاژAC اعمال شده از وضعیت نارسانا به وضعیت رسانا برود . یکسو ساز کنترل شده سلیسیم ی ( scr ) معمول ترین نوع تریستور تک جهته است . سوییچ با گیت خاموش شونده ( GTO ) و یکسو ساز کنترل شده سلیسیمی نور فعال ( LASCR ) از انواع دیگر آن هستند . ترایاک و سوییچ دو طرفه سیلیسیم نمونه هایی از تریستورهای دو جهته هستند که می توانند در هر دوجهت هدایت کنند . - تریستور
[برق و الکترونیک] تریستور دوسویه قطعه ی نیمرسانای سه سر که برای هر دو ولتاژ مثبت یا منفی اعمال می شود به آند و کاتد آن ، به صورت تریستور رفتار می کند . این وسیله می تواند به عنوان کلید AC عمل کند . ترایاک ( triac ) نمونه ی آن است .
[برق و الکترونیک] تریستور کنترل شده MOS قطعه نیمرسانای قدرت که ترکیبی ار یک ترانزیستور MOS به عنوان گیت و یک تریستور به عنوان منبع توان است . این قطعه مرکب کمترین افت ولتاژ مستقیم را در بین منابع توان کنترل شده با ولتاژ مانند MOSFET , IGBT ها را دارد .
[برق و الکترونیک] تریستور سد کننده معکوس تریستوری که فقط به ازای ولتاژهای آند به کاتد مثبت سوییچ می شود این قطعه در ولتاژهای منفی قابل مقایسه با دامنه ولتاژهای حالت روشن ، جریانهای بزرگی را هدایت می کند .

thyristor را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی thyristor
کلمه : thyristor
املای فارسی : تیریستور
اشتباه تایپی : فاغقهسفخق
عکس thyristor : در گوگل

آیا معنی thyristor مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )