برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1435 100 1

thus far


1- تا کنون، تا حالا 2- تا این میزان، تا این درجه، اینقدر، تااینجا

واژه thus far در جمله های نمونه

1. He had thus far succeeded in fending off my conversational sallies.
[ترجمه ترگمان]او موفق شده بود که از شوخی‌های متعارف من دفاع کند
[ترجمه گوگل]او تا به حال موفق به فرار از sallies مکالمه من
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Her political career thus far had remained unblemished.
[ترجمه ترگمان]شغل سیاسی او تا به حال دست‌نخورده باقی مانده بود
[ترجمه گوگل]اوضاع سیاسی او تا کنون باقی مانده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Havingcome thus far do you wish to continue?
[ترجمه ترگمان]از کجا می‌خواهید ادامه دهید؟
[ترجمه گوگل]آیا تا کنون از شما خواسته شده است که ادامه دهید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We haven't had any problems thus far.
[ترجمه ترگمان]تا حالا هیچ مشکلی نداشتیم
[ترجمه گوگل]ما تا به حال هیچ مشکلی نداشته ایم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه thus far به انگلیسی

thus far
• up to the present time

thus far را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

A.A
"Half official form of " so far
کاردو آیهان
تا به حال
تا کنون

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی thus far
کلمه : thus far
املای فارسی : تهوس فر
اشتباه تایپی : فاعس بشق
عکس thus far : در گوگل

آیا معنی thus far مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )