برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

throwing shot

throwing shot را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

akamrahimi50@gmail.com
تیکه انداختن، مسخره کردن، مورد استهزا قرار دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی throwing shot مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )