برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1397 100 1

thrower


System.String[]

واژه thrower در جمله های نمونه

1. discus thrower
دیسک انداز

2. grenade thrower
سلاح نارنجک افکن

3. a clod thrower must be answered with stones
کلوخ انداز را پاداش سنگ است

4. a champion javelin thrower
قهرمان نیزه پرانی

5. Align bolt thrower on target and declare single or multiple shot.
[ترجمه ترگمان]Align را به سمت هدف پرتاب کنید و یک یا چند عکس را اعلام کنید
[ترجمه گوگل]بر روی هدف قرار دهید و یک یا چند ضربه بزنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Petion returned fire, and the grenade thrower pitched into the water with another grenade at the ready.
[ترجمه ترگمان]پتیون به تیراندازی واکنش نشان داد، و پرتاب نارنجک با نارنجک دیگری به درون آب پرتاب شد
[ترجمه گوگل]Petion آتش گرفت، و پرتاب نارنجک به آب با نارنجک دیگر آماده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The repeater bolt thrower is a solid device which has a toughness value and an equivalent to wounds as shown below.
[ترجمه ترگمان]The repeater یک ابزار محکم است که مقدار سختی دا ...

مترادف thrower

پرت کننده (اسم)
thrower

معنی عبارات مرتبط با thrower به فارسی

یکجور توپ سنگری

معنی کلمه thrower به انگلیسی

thrower
• person or thing that throws, person or thing that casts, tosser
bale thrower
• agricultural machine that compresses hay or other material into small bales and ejects them onto a truck or storage area
flame thrower
• a flame-thrower is a gun that can send out a stream of burning liquid and is used as a weapon or for clearing plants from an area of ground.
javelin thrower
• person who participates in javelin throwing (track and field event in which long spear-like objects are thrown long distances)
stone thrower
• one who hurls rocks, one who casts stones

thrower را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سامان نصیری
پرتابگر- در بیسبال: پرتاب کننده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی throwerکلمه : thrower
املای فارسی : تهرور
اشتباه تایپی : فاقخصثق
عکس thrower : در گوگل

آیا معنی thrower مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )