برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
throw - sb - to - the - wolves

throw sb to the wolves

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمد هاشمی
کسی رو تو هچل انداختن

Macmillan:👇👇👇👇
to put someone in a situation in which they are severely criticized or attacked, and not try to protect them.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی throw sb to the wolves مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )