برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
throw - one's - hat - into - the - ring
شبکه مترجمین ایران

throw one's hat into the ring


وارد مبارزه شدن، خود را نامزد انتخاباتی کردن

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نوشین
شانس خودراامتحان کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی throw ones hat into the ring

کلمه : throw one's hat into the ring
املای فارسی : ترو انئس هات اینتو تاه رینگ
اشتباه تایپی : فاقخص خدث'س اشف هدفخ فاث قهدل
عکس throw one's hat into the ring : در گوگل

آیا معنی throw one's hat into the ring مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )