برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

throw on the scrapheap


دور انداختن

throw on the scrapheap را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی throw on the scrapheap

کلمه : throw on the scrapheap
املای فارسی : ترو اون تاه سکرفیپ
اشتباه تایپی : فاقخص خد فاث سزقشحاثشح
عکس throw on the scrapheap : در گوگل

آیا معنی throw on the scrapheap مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )