برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1468 100 1

thrombocyte


(در مهره داران به جز پستانداران - یاخته ی خون که موجب انعقاد آن می شود) لخته ساز، ترومبوسیت

واژه thrombocyte در جمله های نمونه

1. To investigate thrombocyte and erythrocyte CD3 CD44 and CD62P expression discrepancy and its biological significance of tumor metastasis.
[ترجمه ترگمان]برای بررسی thrombocyte و erythrocyte CD۳ CD۴۴ and و اهمیت زیست‌شناختی آن در سلول‌های سرطانی
[ترجمه گوگل]برای بررسی ترومبوسیت و ارزیابی CD3 CD44 و CD62P بیان شده و اهمیت بیولوژیکی آن در متاستاز تومور
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Conclusion: The ratio of krge thrombocyte and immature reticulocyte count increases in patients with chronic ITP.
[ترجمه ترگمان]نتیجه‌گیری: نسبت of thrombocyte و reticulocyte نابالغ reticulocyte در بیماران مبتلا به itp مزمن افزایش می‌یابد
[ترجمه گوگل]نتيجه گيري: ميزان ترومبوسيت كرج و شمارش نادرست رتيكولوسيت در بيماران مبتلا به ITP مزمن افزايش مي يابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Conclusion: The thrombocyte parameters are important indices for evaluating the damage degrees of liver in the patients with hepatocirrhosis.
[ترجمه ترگمان]نتیجه‌گیری: پارامترهای thrombocyte شاخص‌های مهمی برای ارزیابی میزان آسیب کبد در بیماران با hepatocirrhosis هستند
[ترجمه گوگل]نتیجه گیری پارامترهای ترومبوسیته شاخص های مهم برای ارزیابی درجه آسیب کبدی در بیماران مبتلا به هپاتوسیتروز است
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه thrombocyte به انگلیسی

thrombocyte
• blood platelet

thrombocyte را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Nadia MOG
پلاکت(گرده)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی thrombocyte
کلمه : thrombocyte
املای فارسی : تهرمبکیت
اشتباه تایپی : فاقخئذخزغفث
عکس thrombocyte : در گوگل

آیا معنی thrombocyte مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران