برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

three year plan

three year plan را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فریــــــماه رفیعی
این عبارت به برنامه متمرکز لهستان در بازسازی اقتصادشان بعد از جنگ جهانی دوم اشاره دارد
"برنامه سه ساله ملی"

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی three year plan مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )