برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1399 100 1

thoroughgoing

/ˈθʌrəɡoʊɪŋ/ /ˈθʌrəɡəʊɪŋ/

معنی: تمام و کمال، بسیار دقیق
معانی دیگر: موشکاف، موشکافانه

بررسی کلمه thoroughgoing

صفت ( adjective )
(1) تعریف: marked by thoroughness or completeness; very thorough.
مشابه: complete, extensive, intimate, radical, thorough

- a thoroughgoing review of her work
[ترجمه ترگمان] بررسی دقیق آثار او
[ترجمه گوگل] یک بررسی کامل از کار او
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: unqualified or unmitigated; complete.
مشابه: arrant, complete, downright, extensive, out-and-out, regular, thorough

- a thoroughgoing fool
[ترجمه ترگمان] یه احمق احمق
[ترجمه گوگل] یک احمق جدی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه thoroughgoing در جمله های نمونه

1. It was all a thoroughgoing waste of time.
[ترجمه ترگمان]وقت تلف کردن بود
[ترجمه گوگل]این همه اتلاف وقت بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The programme has been a thoroughgoing success.
[ترجمه ترگمان]این برنامه موفقیت‌آمیز به نظر می‌رسد
[ترجمه گوگل]این برنامه یک موفقیت کامل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. For Buckle, this laid the foundations for a thoroughgoing science of history, and others shared his belief.
[ترجمه ترگمان]برای کل، این کار شالوده یک علم دقیق در تاریخ را پی‌ریزی کرد، و دیگران عقیده او را به اشتراک گذاشتند
[ترجمه گوگل]برای دست و پنجه نرم، این پایه برای یک علم تمام عیار از تاریخ گذاشته، و دیگران باور خود را به اشتراک گذاشته
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A thoroughgoing deconstructive analysis would show culture being absorbed into literature, or at least into textuality and verbal play.
[ترجمه ترگمان]تجزیه و تحلیل ساختار شکنانه خود، فرهنگ را به ادبیات، یا حداقل به textuality و نمایش شفاهی نشان می‌دهد ...

مترادف thoroughgoing

تمام و کمال (صفت)
thorough , well , whole , consummate , thoroughgoing
بسیار دقیق (صفت)
thoroughgoing , precisionist

معنی کلمه thoroughgoing به انگلیسی

thoroughgoing
• deep, basic; profound; complete
• a thoroughgoing action or quality is complete and full.

thoroughgoing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
بسیار جامع، تمام و کمال

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی thoroughgoing
کلمه : thoroughgoing
املای فارسی : تهروقگینگ
اشتباه تایپی : فاخقخعلالخهدل
عکس thoroughgoing : در گوگل

آیا معنی thoroughgoing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )