برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

think less

think less را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا خسروی
احترام کسی نزد دیگران کم شدن
اعتبار کسی نزد دیگر کاهش بافتن
وجهه کسی نزد دیگران رنگ باختن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی think less مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران